Річний звіт завідувача 2020-2021 н.р.

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла–сад) № 71 «Золота рибка» комбінованого типу

З В І Т

завідувача комунального дошкільного  навчального закладу

 (ясел-садка) № 71«Золота рибка» комбінованого типу Краматорської міської ради

Ушкало Яни Євгенівни

за 2020-2021 навчальний рік

 1. ЗВІТ завідувача комунального дошкільного навчального закладу ( ясел – садка) № 71 «Золота рибка» Краматорської міської ради за 2020-2021 навчальний рік Ушкало Яни Євгенівни перед педагогічним колективом та громадськістю 27.08.2021 року.

Даний звіт зроблений на підставі

 1. НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».
 2. Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

 1. Звіт завідувача ДНЗ № 71 « Про роботу керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№ 71 комбінованого типу Краматорської міської ради у 2020/2021 навчальному році»:

1.1. Звіт завідувача ДНЗ № 71 Ушкало Я.Є.

1.2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

1.3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

1.4. Таємне голосування.

1.5. Прийняття рішення загальних зборів

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  Дошкільний навчальний закладу № 71 «Золота рибка»  Краматорської міської ради розпочав функціонування у 1980 році. Сьогодні – це сучасний заклад освіти пріоритетним напрямком діяльності якого є:

художньо-естетичний розвиток дошкільника.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи,  педагогічний колектив протягом 2020-2021 навчального року працював над такими завданнями:

 • Формування фізичних та моральних якостей дошкільників засобами рухливих ігор та елементів спорту;
 • Створення сприятливого освітнього простору для організації мовленнєвої діяльності дошкільників засобами художнього слова;
 • Формування життєвої компетентності дільника засобами образотворчого мистецтва та художньої праці.

Робота дошкільного навчального закладу також направлена на:

 • збагачення соціального досвіду дитини в процесі впровадження та реалізації проектів соціально-фінансової спрямованості;
 • формування у дітей дошкільного віку інтересу до світу дорослих, усвідомленого досвіду орієнтування у світі професій, набуття навичок найпростіших професійних дій;
 • формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості учасників освітнього процесу;
 • забезпечення наступності між дошкільною та початковими ланками освіти для подальшого становлення особистості дитини, її всебічного розвитку;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;
 • проведення інклюзивного навчання ( групи спеціального призначення), інноваційної діяльності.
 • всебічне сприяння пошуку і впровадженню нових ефективних форм взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців, батьківською, науковою громадськістю для гармонійного розвитку дітей та популяризації роботи ДНЗ.

Групові приміщення повністю забезпечені  сучасними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музична зала;

– спортивна зала;

– студія зображувального мистецтва;

– методичний кабінет;

– медичний кабінет ;

– майданчики для кожної вікової групи,

– спортивний майданчик.

 1. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ
  За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 166 місць для дітей від 2 років до 6(7)років. У цьому році заклад відвідувало 219 дитина, в тому числі дітей раннього віку – 38, дошкільного віку -181; хлопчиків – 101, дівчаток – 118.   Групи комплектуються  переважно у червні – серпні.
  У 2021 році в порівнянні з 2020 роком кількість вихованців ДНЗ  залишається на тому ж рівні.

Режим роботи дошкільного навчального закладу відповідає вимогам законодавства та типу закладу і є  – п’ятиденним, з 12- годинним режимом роботи з 6.00 до 18.00.

Заклад розрахований на 10 груп, із них 3 групи працюють за 12 годинним режимом роботи, 7 групи – 10,5 годинним режимом.

Порівняно з минулим навчальним роком, кількість груп не змінилась:у  яслах-садку протягом 2020- 2021 навчального року функціонувало 10 груп:

 • 2 групи – раннього віку: №1, 5 (із українським режимом роботи);
 • 2 групи молодшого дошкільного віку:

№6 (україномовна, група з порушенням постави та стопи ), № 7 (група з гуманітарним напрямком – англійська мова);

 • 3 групи – середнього дошкільного віку :

№8 (україномовна, група з порушенням постави та стопи); №10 (україномовна, з екологічним пріоритетним напрямком); №11 (україномовна, з театральним напрямком діяльності);

 • 3 групи – старшого дошкільного віку:
 • №9 (україномовна, з пріоритетним напрямком художньо-естетичний), №4 (україномовна, з пріоритетним напрямком художньо-естетичний).

№3 (україномовна, група з порушенням постави та стопи),

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив ДНЗ складається з 60 чоловік, з них-25  педагогічних працівника, 2 медичних працівника та 33 людини технічного персоналу.
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, музичні керівники, інструктора з фізичного виховання та  19  вихователів.

Освітній рівень педагогів:

– повна вища освіта- 18 педагогів, що становить –72%;

– базова вища-7 педагогів–28 %

Стаж роботи педагогічних працівників:

Від 0 до 5 років-1 педагог – 4%

від 5 – до 10 років – 3 педагога –  12%

від 10 – до 20 років – 4 педагога – 16%

від 20 до 30 років – 11 педагогів – 44%

більше  30 років – 6 педагогів –  24%

Кваліфікаційний рівень педагогів:

2 педагога – спеціаліст «вищої категорії» – 8%

7 педагогів – спеціалісти «першої категорії» – 28%

7 педагогів – спеціалісти «другої категорії» – 28%

9 педагогів – спеціалісти, що становить –36%

2 педагога – звання «вихователь-методист»

Таким чином, аналіз якісного складу педагогічного колективу засвідчує, що більшість педагогів закладу – досвідчені працівники, які мають достатній професійний рівень і є педагогами за покликанням. Про це свідчать і результати атестаційної кампанії, яка в дошкільному навчальному закладі проходить відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54) та «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України».

Адміністрацією ведеться перспективне планування проведення атестації педагогічних працівників, розробляються заходи роботи з педагогами, що атестуються. Всі документи оформлюються згідно вимогам. Чітко ведеться облік та результатів попередніх атестацій.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,   керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р.  № 930, із змінами і доповненнями до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності у 2020-2021 навчальному році  була проведена атестація педагогічних працівників  дошкільного навчального закладу №71.

Пройшов атестацію 1 педагогічний працівник, який атестувался згідно плану: Кудрявцева Л.П.

Простежується позитивна динаміка кваліфікаційного рівня педагогічного колективу у порівнянні із минулим роком, показник зростання складає 6%.
4.  Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон «Про засади державної мовної політики»
 • Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 •Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 12.03.2003
 • Конвенція ООН про права дитини
 • Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України №347/2002 від 17.04.2002
 • Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010
 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009
 • «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009
 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах
 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002
 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»

А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 71.

 

 1. ЧИННІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ДНЗ № 71

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України. Також педагогічний колектив працює за комплексними програмами такими як:

«Дитина»  освітня програма для дітей від 2 до 7 років. Програма спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини  реалізується у варіативній частині навчального плану.

Окрім базової  програми у дошкільному  навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного навчального  закладу.

 

 1. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Калугіна Оксана Віталіївна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку – 1 раз у місяць, дошкільні групи – 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів, вихователями – кожного дня.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі старша медична сестра контролює своєчасне проведення щеплень у сімейній поліклінніці.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, роботі з профілактики та корекції вад опорно – рухового апарату в групі спеціального призначення, яка працюює в ДНЗ. Проведено ряд відкритих  переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі, ЛФК, масаж, корекційні фізпаузи, фізхвилинки.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держсанепідемслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Велику увагу на протязі 2020 – 2021 навчального року в дошкільному навчальному закладі приділяли організації правильного харчування дітей, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню на декаду (осінньо-зимовий, весняний, літній оздоровчий періоди), технології та якості приготування страв, організації  триразового харчування в групах.

Харчування дітей здійснювалося відповідно до норм харчування, затверджених постановою кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». N 202/165, 26.02.2013, наказу  «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Грошові норми на харчування дітей вибираються в повному обсязі, завідувачем дошкільного закладу та старшою медичною сестрою постійно контролюється виконання натуральних норм.

Спостерігається сталість у порівняльних результатах виконання натуральних норм харчування по дитячому закладу, порівняно із минулим роком і становить 83,5%.

З червня 2021 року, згідно розпорядження управління освіти Краматорської міської ради щодо введення ІІ сніданку у вигляді соку фруктового, фруктів та свіжих овочів.

У процесі організації харчування дітей вихователями, помічниками вихователів вирішуються також питання гігієнічного та естетичного виховання дітей. Починаючи з раннього віку дитини, педагоги приділяють увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. За дітьми закріплені постійні місця за столами, при цьому розмір стола та стільця підбирається відповідно до зросту дитини.

Перед кожним прийомом їжі помічники вихователів сервірують стіл згідно до меню. З дворічного віку діти привчаються користуватись серветкою. Також дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами (згідно з вимогами навчальної програми). З чотирьохрічного віку педагоги вчать дітей чергувати у групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу, сервірувати столи і збирати використаний посуд.

Також педагоги на чолі зі старшою медичною сестрою намагаються прищеплювати навички до вживання здорової їжі як вихованцям, так і їх батькам. З цією метою проводяться різні заходи: Дні здорової їжі, індивідуальні та групові бесіди з батьками. На групових та загальних зборах постійно розглядаються питання дитячого меню, організації харчування дітей у повсякденні, вихідні та святкові дні, батьки ознайомлюються з режимом і специфікою харчування у дошкільному навчальному закладі.      Про те, як організоване харчування у садочку, батьки мають змогу дізнатися і під час проведення Днів відчинених дверей, Днів здорового харчування, які проводяться в садочку вже традиційно.

Загальне керівництво організацією харчування здійснює керівник дошкільного навчального закладу. Старшою медичною сестрою контролюється додержання санітарно-протиепідеміологічного режиму на харчоблоці, виконання меню, якість та безпека страв, проводиться санітарно-освітня робота серед персоналу і батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дається оцінка ефективності харчування, проводяться заняття з персоналом щодо питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. Також медичною сестрою під час приймання комірником продуктів харчування та продовольчої сировини контролюється їх забезпеченість та якість.

У дошкільному навчальному закладі працює і бракеражна комісія у складі завідувача, старшої медичної сестри та чергового вихователя, в обов’язки якої входить оцінювання виходу готової продукції на доброякісність та правильність кулінарної обробки, оцінювання зовнішнього її вигляду та смакових якостей.

Слід зазначити, що харчоблок в основному забезпечено необхідним технологічним обладнанням, холодильним обладнанням, посудом різного розміру і призначення, засобами вимірювання, інвентарем . Система холодного, гарячого водопостачання  знаходиться у робочому стані. Відповідно до графіку проводиться дератизація приміщень. Дотримання санітарно-гігієнічних умов організації харчування забезпечується завдяки дотриманню санітарно-гігієнічного режиму в групових приміщеннях та на харчоблоці.

На харчоблоці наявні інструкції щодо правил миття посуду, використання миючих засобів, технологічного обладнання. У кожній групі наявний осередок помічника вихователя, де розміщено інструкції щодо правил миття посуду, використання миючих засобів, а на харчоблоці – спеціальні памятки з питань дотримання техніки безпеки та правил кулінарної обробки продуктів харчування, інструкції щодо роботи з технологічним обладнанням, графік генерального прибирання приміщення харчоблоку, тощо. У кожній групі оформлені куточки харчування для ознайомлення батьків з питанням раціонального харчування дітей вдома та в дошкільному навчальному закладі.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку Держпродспоживслужби. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і  здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

1) безкоштовно:

 • малозабезпечені –1
 • Учасники АТО- 14
 • Діти з тимчасово окупованних територій – 19
 • Дитина-інвалід – 1
 • Постраждалі діти – 4

50% від загальної суми:

 • багатодітні родини –7
 • 2 дитини в одному ДНЗ – 4

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю. Реалізація мети, завдань та специфіки роботи дошкільного закладу здійснюється в тісній взаємодії з родинами вихованців.

Педагогічний колектив успішно втілює в життя ідею створення дієвого взаємозв’язку з батьками та єдиної команди, кожен член якої постійно робить свій внесок для того, щоб дошкільний заклад став красивим, затишним, найулюбленішим і по-домашньому рідним будинком.

Взаємодія педагогів і батьків починається вже з перших днів знаходження дитини в закладі. Педагогічний колектив спонукає батьків виступати не експертами чи спостерігачами за роботою педагогів, а рівноправними партнерами. Тому, в відносинах з батьками головують принципи відкритості, взаєморозуміння, гуманності. Вся робота з сім’ями вихованців підпорядковується вирішенню наступних завдань:

 • організація і здійснення взаємодії з батьками;
 • дійснення консультативної і практичної допомоги батькам з догляду за дитиною, з проблем її виховання і розвитку;
 • відпрацювання єдиного стилю виховання і спілкування з дитиною в сім`ї та дитячому садочку;
 • активізація і збагачення виховних умінь батьками, підтримка їх впевненості в особистих педагогічних можливостях;
 • формування у дитини почуття захищеності та внутрішньої свободи, довіри до навколишнього світу.

Взагалі, взаємодія з сім`ями вихованців у 2020-2021 навчальному році будувалася згідно схеми, відпрацьованій практикою спілкування:

 • соціально-педагогічна діагностика сім`ї (анкетування) для вивчення характеру сімейного виховання, бесіди та спостереження;
 • виявлення педагогами зон особливої уваги (проблем сім`ї);
 • складання плану дій в відношенні до кожної сім`ї;
 • оцінка результатів батьками та педагогами.

Протягом 2020-2021 н.р. педагогами дошкільного закладу систематично проводилися батьківські збори, консультації, надавалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшли батьківські конференції, досить плідно працював батьківський комітет, приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

Батьки разом з дітьми приймали участь  у проведенні спортивного свята «Мама, тато, я-спортивна сім`я», «Разом з мамою, разом з татом», Днях здоров’я.

Також батьки мали нагоду відвідувати дитячий садок у «Дні відкритих дверей», де їм пропонувалось більш детальніше знайомство з життям дошкільного закладу.

В цьому поточному році багато уваги приділялося питанню організації харчування дітей в дошкільному закладі. Плідно та цікаво пройшов День здорового харчування, під час якого інтерактивно обговорювалися та висувалися пропозиції щодо складання меню дітей, закріплювалися навички етикету та сервирування столу. Цікавим було проведення конкурсу між групами стінгазети, в якому прийняли активну участь батьки вихованців закладу. Фоторепортаж було розщміщено на сторінках соціальних мереж та сайту закладу.

Протягом року залучали батьків  до співпраці і у напрямку реалізації «Закону про мову». Так була проведена літературна вікторина «Народна казка вчить…» між батьками та дітьми старшого дошкільного віку.

Заслуговують на увагу також виставки спільних робіт «Дарунки осені»(вироби з природного матеріалу), «Мій улюблений казковий герой»(художня діяльність).

Систематично проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися  списки сімей пільгових категорій, надавалася консультативно-правова допомога родинам. З результатами цієї роботи батьки, працівники ДНЗ ознайомлювалися на батьківських конференціях, виробничих нарадах.

Цього року почав роботу сайт дошкільного закладу та було створено сторінку у мережі Фейсбук. На їх сторінках викладаються новини, фотозвіти, плани на майбутнє.

Однією з інтерактивних форм співробітництва з батьками вихованців є вивчення змісту «Скриньки питань та особистих пропозицій». Крім того, щомісячно в «Батьківських куточках» змінюється інформація, роздаються пам’ятки щодо важливих питань виховання дитини.

Результатом плідної роботи стають схвальні відгуки батьків про дії керівництва закладу та всього колективу в цілому. Щирі слова подяки, грамоти свідчать про позитивний настрій батьків, про закріплення доброго статусу колективу в мікрорайоні міста. І при прийомі нових дітей інколи нема потреби завідувачу розповідати про дитячий садок, тому що молоді батьки вже добре знають про нього.

До речі, двічі на рік батьки вихованців залучаються до анкетування з питань покращення роботи закладу. Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи закладу у співпраці із сім`ями вихованців:

 • 85% батьків вихованців відзначають, що діти із задоволенням йдуть до дитячого садка;
 • 88% батьків виявляють повну довіру педагогам, які працюють з дітьми та задоволені ставленням до дітей;
 • 81% опитаних батьків роботу закладу і педагогічного колективу оцінюють на високому рівні, 19% – на середньому рівні, 0% – на низькому.

Перспективами подальшої роботи з батьками є:

 • підвищення психолого-педагогічної культури батьків;
 • індивідуальний підхід до роботи з сім`ями вихованців закладу;
 • подальше всебічне урахування багатоаспектної специфіки кожної сім`ї.

Зважаючи на досвід минулих років, сподіваємося на подальшу співпрацю і активну участь у заходах в нашому дошкільному закладі.

 1. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ  № 71  здійснює Управління освіти Краматорської міської ради.

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Рада ДНЗ (голова ),

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет (голова- Михайленко О.М.),

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Протягом 2020-2021 навчального року активно працювала Рада Закладу. Члени Ради закладу організували роботу  щодо залучення позабюджетних коштів, вела активну діяльність по залученню батьків до проведення ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

 1. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги   щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ № 71 вихователем-методистом Непоп О.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота  щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.  Протягом року сім’ям надавались консультації вихователями,  вихователем-методистом та старшою медичною сестрою.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних родин  та родин, що потребують допомоги,  немає.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОПЛЕННЯ НАВЧАННЯМ ДІТЕЙ 5 – РІЧНОГО ВІКУ ТА ОБЛІКУ ДІТЕЙ У МІКРОРАЙОНІ

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцевесамоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом, до складу якої входять  педагоги ДНЗ .

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям.   Педагогами проведено обстеження мікрорайонів на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою.

Всього дітей 5 – річного віку, неохоплених дошкільною освітою 14;

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» дітей направлено до консультпункту ДНЗ № 5, які виконують наступну роботу:

-соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад;

-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

-надання консультацій за запитом.

 1. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності  у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках»

На нарадах при завідувачі ДНЗ постійно  розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та старшої медичної сестри.

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці  та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

 1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ , ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я   ПРАЦІВНИКІВ

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ № 71 , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення (педагогічним працівникам) згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»)

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

В дошкільному навчальному  закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

 1. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 71 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2020-2021 навчального року кількість усних звернень склала 30,  із них 23 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було  5 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

Письмові звернення відсутні.

 1. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Фінансово-господарська діяльність у дошкільному навчальному закладі  здійснювалась згідно з річ­ним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезо­нами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здій­снювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового ко­мітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків батьків ДНЗ.

До початку нового навчального року виконані такі роботи:

п/п

Назва ремонтних робіт або товаруВиконавець
1ЕлектрообладнанняБюджетні кошти
2ПісокБюджетні кошти
3Фільтри для водиБюджетні кошти
4Миючі засобиБюджетні кошти
5ДеззасобиБюджетні кошти
6МедикаментиБюджетні кошти
7Господарчі товариБюджетні кошти
8ПосудБюджетні кошти
9КанцтовариБюджетні кошти
10ІграшкиБюджетні кошти
11РемонтиБюджетні кошти
12Будівельні матеріалиБюджетні кошти
13Засоби гігієниБюджетні кошти
14Ремонт роздягальні в групі № 11Благодійна допомога батьків
15Ремонт в спальні  групі № 10Благодійна допомога батьків
16Придбання килима в групу № 11Благодійна допомога батьків

 

За  рахунок добровільних благодійних батьківських внесків були придбані іграшки, відповідно до віку дітей й атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари. Завдяки батьківській турботі, заклад підготувався до нового навчального року: були проведені косметичні ремонти групових приміщень, туалетних кімнат, роздягалень.

Таким чином, за звітній період матеріально-технічна база зміцнена на 13% порівняно з минулим роком.

          Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити діяльність мене, як керівника і діяльність всього  нашого дошкільного навчального закладу.

 

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

Дякую за увагу!

 

Сайт: https://zdo71.in.ua/